Svenskepilk 750g

289,00kr

Sølvkroken sin rustfrie svenskepilk. Den mest brukte pilken i det norske farvann.

Category: