Svenskepilk 750g

219,00kr

Sølvkroken sin rustfrie svenskepilk. Den mest brukte pilken i det norske farvann.

Kategori: