Svenskepilk 500g

199,00kr

Sølvkroken sin rustfrie svenskepilk. Den mest brukte pilken i det norske farvann.

Kategori: