Svenskepilk 400g

169,00kr

Sølvkroken sin rustfrie svenskepilk. Den mest brukte pilken i det norske farvann.

Category: